Jak to chodí v registrovaném partnerství?:P

18. května 2006 v 8:44 | Cherrynečka* |  slohovky
Česká republika se přiřadila k dalším zemím, které uzákonily možnost uzavírání partnerských svazků pro lidi stejného pohlaví. Cesta vzniku tohoto zákona nebyla jednoduchá, v uplynulých letech se jím sněmovna zabývala několikrát, a až pátý pokus o jeho schválení vyšel. Poslanci pak ještě nejtěsnější možnou většinou 101 hlasů přehlasovali veto prezidenta a zákon o registrovaném partnerství je na světě.
Nyní již vyšel ve Sbírce zákonů, a i když se čeká ještě na jeho prováděcí předpis, který jej v mnohém upřesní či doplní, můžeme vás seznámit s některými zajímavými postřehy, které zákon přináší.
Jak se bude registrované partnerství uzavírat?
Zákon o registrovaném partnerství vstoupí v platnost od 1. července 2006. Od tohoto data by tedy homosexuálové mohli partnerské svazky uzavírat. Důležitou okolností je skutečnost, že alespoň jeden z partnerů musí mít státní občanství ČR. Naše země se tak nestane útočištěm cizinců, kteří by chtěli možnosti "zaregistrování se" využít, když u nich doma to možné není. Do partnerství bude moci vstoupit "svéprávná" osoba starší 18 let, která nežije v manželství nebo jiném registrovaném partnerství.
Registrované partnerství se bude uzavírat formou prohlášení učiněného osobně před matričním úřadem. Před kterými matrikami bude toto možné konkrétně učinit ještě doplní prováděcí předpis. Tyto pověřené matriky pak sami určí, kde budou tyto prohlášení přijímat. Zřejmě lze tedy očekávat určitou slavnostnost, ne nepodobnou uzavírání sňatků.
Tak jako matriky vedou knihu manželství, do které se zapisují všechny sňatku uzavřené na tímto matričním úřadem, bude existovat i kniha registrovaného partnerství, kde se budou zaznamenávat vzniklá registrovaná partnerství.
Práva a povinnosti registrovaných partnerů
Obdobně jako u manželů mají i registrovaní partneři stejná práva a povinnosti, jsou oprávněni se zastupovat v běžných záležitostech. Oproti tomu, pokud se nedohodnou o podstatných věcech, rozhodne o tom, na návrh některého z nich, soud.
Také mají vzájemnou vyživovací povinnost stejně jako manželé. Když ji nebudou plnit dobrovolně, mohou se dokonce stanovení výživného domáhat u soudu, tak aby jejich životní úroveň byla stejná.
Registrované partnerství a výchova dětí
Zajímavou okolností je fakt, že zákon přímo zakazuje, aby se některý z registrovaných partnerů stal osvojitelem dítěte, ale nebrání svěření jeho vlastního dítěte do jeho výchovy (ovšem stanoví mu povinnost chránit řádný vývoj a výchovu dítěte). Když pak jeden z partnerů pečuje o dítě, podílí se na výchově dítěte i druhý partner a má také povinnost zajistit řádný vývoj a výchovu dítěte.
Jak se dále partnerství projeví v životě registrovaných partnerů?
Tak například se partnerství zapisuje do občanského průkazu místo rodinného stavu. Partneři jsou zahrnuti do skupiny blízkých osob pro nejrůznější účely např. trestní zákon, občanský zákoník apod. Občanský zákoník také nově upravuje i vztah k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství a to tak, že partner má po dobu trvání registrovaného partnerství právo užívat byt, který je v nájmu druhého partnera. Ovšem nevzniká zde uzavřením partnerství automaticky společný nájem bytu. V případě zrušení partnerství to proto znamená, že ten z partnerů, který není nájemcem bytu, se z něj musí vystěhovat.
Život v partnerství má také vliv na status "osamělosti" pro nárok na některé dávky, např. na delší peněžitou pomoc v mateřství apod. Pro nárok na sociální dávky se partneři posuzují společně, obdobně jako manželé. Novelizace zákona o zdraví lidu zajistí partnerům právo na získání informací od lékaře o zdravotním stavu partnera.
Jak registrované partnerství zanikne?
Pro zánik registrovaného partnerství také platí ustanovení podobná těm, co platí i v případě manželství, a to, že partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů, ale také soudním zrušením. Soud o zrušení partnerství rozhodne na návrh na jedno z partnerů, pokud tento prokáže, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Pokud se k návrhu připojí i druhý partner, soud již dále nezkoumá trvání partnerského vztahu a rozhodne o jeho zrušení.
Když dojde ke zrušení partnerského soužití, může ten z bývalých partnerů, který není schopen se sám živit, žádat od druhého partnera, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů.
Nedohodnou-li se dobrovolně, rozhodne na návrh některého z nich soud. Přitom platí, že tomu z partnerů, který se na rozvratu vztahu nepodílel a jemuž byla rozpadem manželství způsobena závažná újma, může být soudem přiznáno výživné až ve výši vyživovací povinnosti za trvání partnerství (tj. výživné odpovídající stejné životní úrovni). Výživné ovšem nelze přiznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama