Květen 2007

V.I.P. - Pár minut lásky...Fakt božííí písnička...Miluju jí...

23. května 2007 v 21:25 | Cherrynečka*
Pár minut lásky
(V.I.P.)

Tak zkoušej ukrást pár minut lásky,
Nemusíš mít z toho hned vrásky,
Tak zkoušej, jestli můžeš mi kus svýho srdce dát.

Doteky rtů jsou polibky snů splněných,
Slzy a smích, to vše je v očích tvých,
Dnes se to stalo, nenechej lásku svou jít

Sám nevím, jestli bych měl Ti na rty polibek dát
A ty to tušíš a pak se začneš na mě smát,
Tak nepřestávej a pojď ke mě blíž

Tak zkoušej ukrást pár minut lásky,
Nemusíš mít z toho hned vrásky,
Tak zkoušej, jestli můžeš mi kus svýho srdce dát

Neodcházej zhasnou plameny svíček,
Hoří v nás dvou, stírám rosu z tvých víček,
Neodcházej, zkus jen pár minut lásky mi dát

L.á.s.k.a tak stůj, řekla jsi pojď a buď jenom můj,
Tak teď máme šanci, něco spolu zažít,
Jsme na to dva a když budem se snažit,
Á, chci tě líbat a hladit, je mi teď s tebou jednoduše fajn,
Holka mám tě rád, tak si nedělej vrásky,
Zkoušejme ukrást pár minut lásky

Změnil se mi svět a já chci Tebe ve dlani hřát,
Právě teď cítím, že chtěl bych Ti svou lásku dát,
Tak neodcházej, zůstaň tu se mnou

Tak zkoušej ukrást pár minut lásky,
Nemusíš mít z toho hned vrásky,
Tak zkoušej, jestli můžeš mi kus svýho srdce dát

Neodcházej zhasnou plameny svíček,
Hoří v nás dvou, stírám rosu z tvých víček,
Neodcházej, zkus jen pár minut lásky mi dát

Jen pár minut lásky

jasnovidectví

6. května 2007 v 20:55 | Cherrynečka* |  slohovky
Jasnovidnost shrnuje množství skrytých faktů, především vědomosti získané bez prostřednictvím smyslů o událostech a předmětech časově i prostorově blízkých nebo vzdálených. Do oboru jasnovidnosti spadají: kryptoskopie, tj. vidění neviditelně ukrytých předmětů prostorově blízkých, prostorová jasnovidnost, tj. znalost pochodů nebo událostí, smyslům dočasně nepřístupných a časová jasnovidnost do minulosti i do budoucna, kdežto pod názvem telepatie se rozumí přenos dojmů, vjemů, představ a myšlenek od jedné osoby ke druhé - bez prostřednictví nám známých smyslů. Člověk, nacházející se v hypnotickém hlubokém spánku, má schopnost vidět předměty, osoby a děje vzdálené. V hypnotickém stavu hmotné smysly ustupují před činností vidění a poznání světa hmotného.
Odkud se bere tento zdroj vědění? Někteří badatelé tvrdí, že vše, co zažijeme, je uloženo ve skupinové (kolektivní) mysli. Není v člověku, ani v žádném živočichu. Je to část neboli fáze Univerzální Mysli a je odrážena pouze lidskými mozky. Je to vzpomínková fáze mysli a v ní jsou uloženy zápisky o minulých zážitcích a učení celého lidského pokolení. Toto ohromné skladiště je daleko vzadu v subjektivní mysli, vzadu za skladištěm, v němž jsou odloženy vzpomínky na minulé zážitky a učení člověka. Nutno dodat, že čas, jak ho známe my tam neexistuje a proto minulost, přítomnost i budoucnost je v jedné rovině a my z něj můžeme číst.
Uveďme si nyní některé fenomény.